Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2018

3968 85d0 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viakalbien kalbien
maruuda

April 17 2018

maruuda
0354 311a 500
Reposted frommakle makle viasambaanka sambaanka
maruuda
Reposted fromshakeme shakeme viacudoku cudoku
maruuda
9629 7b1f
Reposted fromretro-girl retro-girl viahairstyles hairstyles
maruuda
Reposted fromfalk falk viadelicja8 delicja8

April 16 2018

maruuda
1
naprzeciw nocnych szpar
ciemno-ja
mieszkaniowo-ja
leżenio-ja

2
leżenie
w wydłużenie się
bez jednej poprzeczki złości która skraca
idzie się tylko na długość idzie się bycie
nie kończy się

3
kiedy leże nie nadaje się do wstania
leżenie zapuszcza korzenie
nie wierzę w poruszanie się
zawsze do wyrwania zielony

4
takie leżenie-myślenie jak ja lubię
to jest niedobre z natury
bo niech ja w naturze
tak sobie leże-myślę
to zaraz napadnie mnie coś i zje

5
leżąc w łóżku chce być dobrym 
przez sen rośnie dużo dobroci
leżenie dobroć wygrzewa
ale wstanie ją zawiewa
— Miron Białoszewski "leżenia"
Reposted bypatyna patyna

April 15 2018

maruuda
maruuda
3327 25ff 500

April 14 2018

maruuda
maruuda
3731 55ca
Reposted fromkarahippie karahippie viapalina palina
maruuda
Reposted fromshakeme shakeme viahereyes hereyes
maruuda

Ze smutkiem trzeba tak walczyć, jak z chorobą. Nie dopuścić, żeby się stał chronicznym stanem, nałogiem myśli i uczuć. Trzeba mu przeciwstawić cele i dążenia, które pozostały żywe, trzeba przeciwstawić obowiązek względem ludzi - ludzi bliskich i Tobie oddanych. Rozumiesz? Jest w Tobie więcej sił, niż Ci się teraz zdaje.


— Witkacy
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viacudoku cudoku

April 09 2018

maruuda
Reposted fromshakeme shakeme viawwannie wwannie
maruuda
6437 169d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viawwannie wwannie
maruuda
5267 ff1b
Reposted fromabeille abeille viarybasferyczna rybasferyczna

April 07 2018

maruuda
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viapanizwasem panizwasem
maruuda
5733 2588
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapanizwasem panizwasem
maruuda
Reposted fromnjmortensen njmortensen viapanizwasem panizwasem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl